بیانیه ه.د.پ در مورد کودتای سیاسی چهارم نوامبر ٢٠١۶

دیروز چهارم نوامبر سالگرد عملیات پلیسی ترکیه و دستگیری شماری از نمایندگان پارلمانی و رهبران حزب دمکراتیك خلق‌ها بود. ه.د.پ بیانیەای در این رابطه صادر کرده و آنچه که روی داد را کودتای سیاسی خوانده است.

دیروز چهارم نوامبر سالگرد عملیات پلیسی ترکیه و دستگیری شماری از نمایندگان پارلمانی و رهبران حزب دمکراتیك خلق‌ها بود. ه.د.پ بیانیەای در این رابطه صادر کرده و آنچه که روی داد را کودتای سیاسی خوانده است.

 

شورای رهبری حزب دمکراتیك خلق‌ها در بیانیەای با اشاره به سالگرد دستگیری صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ روسای مشترک حزب و یازده نماینده پارلمانی دیگر نوشته است این حمله یک کودتای سیاسی از سوی دولت ترکیه بود.

 

ه.د.پ با تأکید بر غیر قانونی بودن حبس نمایندگان حزب تصریح کرده که طبق قانون اساسی ترکیه و حقوق بین‌الملل، نمایندگان پارلمان از مصونیت قضایی برخوردار هستند و نباید به خاطر فعالیت‌های سیاسی خود تحت پیگرد قرار بگیرند.

 

در این بیانیه همچنین اشاره شده که افزایش فشارها علیه ه.د.پ از ماه ژوئیه سال ٢٠١۶ به بعد با برکناری ١٠٢ شهردار عضو حزب مناطق دمکراتیك و حبس ٧۵ تن از آنان بوده است.

 

ه.پ.پ با اعلام آنکه از چهارم نوامبر سال گذشته پانزده نماینده پارلمانی آن دستگیر و زندانی شدند می‌گوید هم‌اکنون نیز ٩ تن از نمایندگان پارلمان به همراه بیش از سه هزار تن اعضای ه.د.پ در زندان‌ها به سر می‌برند.

 

ه.د.پ می‌گوید در پی عملیات پلیسی علیه ه.د.پ و سرکوب آن توسط حاکمیت ترکیه، پارلمان در عمل منحل شده و دستگاه قضایی به مجری فرامین دولت بدل شده است.

 

در این بیانیه تأکید شده است که حزب دمکراتیك خلق‌ها علیرغم همه فشارها به مبارزه سیاسی خود در برابر فاشیسم و حکومت خودکامه اردوغان ادامه خواهد داد تا زمانی که پیروز شود.