بیانیه پایانی کنفرانس کردها در پارلمان اروپا

​​​​​​​این بیانیه از آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل خواسته است که اگر خواستار برقراری صلح در ترکیه هستند حکومت این کشور را برای آزادی اوجالان تحت فشار قرار دهند

به دنبال برگزاری کنفرانس کردها در پارلمان اروپا طی روزهای چهاردهم و پانزدهم آذرماه، بیانیه پایانی کنفرانس منتشر شده است. این بیانیه از آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل خواسته است که اگر خواستار برقراری صلح در ترکیه هستند حکومت این کشور را برای آزادی اوجالان تحت فشار قرار دهند.

 

پانزدهمین کنفرانس کردها در پارلمان اروپا با سخنرانی ٣٠ تن از سیاستمداران و صاحب نظران مهمان طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته در پنج بخش برگزار شد. احزاب چپ و سبزهای اروپا از این کنفرانس حمایت کردند.

 

وضعیت حقوق بشر در ترکیه، منزوی‌سازی اوجالان در زندان امرالی، بحران خاورمیانه و اشغالگری ترکیه در شمال سوریه از مباحث اصلی کنفرانس بودند.

 

در بیانیه پایانی کنفرانس تصریح شده که حل مسئله کرد در خاورمیانه به تقویت صلح و ثبات جهانی نیز کمک خواهد کرد.

 

در متن بیانیه همچنین اشاره شده که جنگ جاری در منطقه خاورمیانه دارای ویژگی و عقبەهای بین‌المللی است بنابراین جهان برای پایان دادن به آن مسئولیت دارد.

 

بیانیه کنفرانس پارلمان اروپا به نقش کلیدی کردها در خاورمیانه به عنوان یک بازیگر اصلی تحولات پرداخته و یادآور شده که کردها اجتماع بزرگ بدون حکومتی هستند که برای صلح مبارزه کرده‌اند.

 

درخواست از آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای آزادی اوجالان و حل مسئله کرد از طریق مسالمت آمیز از جمله نتایج کنفرانس کردها در پارلمان اروپاست.

 

این بیانیه در ادامه با اشاره به رأی دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد لزوم آزادی صلاح الدین دمیرتاش از نمایندگان دربند حزب دمکراتیك خلق‌ها گفته است که آقای دمیرتاش تنها نیست و چند هزار هم حزبی او نیز بی‌دلیل در زندان‌های ترکیه حبس شده‌اند که باید حکم به آزادی آنها داده شود.

 

درخواست برای خارج کردن نام حزب کارگران کردستان از فهرست سازمانهای تروریستی هم موضوعی است که با استناد به حکم اخیر دیوان دادگستری اروپا بر انجام آن تأکید شده است.

 

قطعنامه پانزدهمین کنفرانس کردها در پارلمان اروپا از سویی به نقش نیروهای کرد در مهار و شکست داعش پرداخته و به آمریکا و روسیه و کشورهای اروپایی گوشزد کرده که سکوت در برابر اشغال کانتون عفرین در شمال سوریه توسط ترکیه و پاکسازی نژادی در آن قابل قبول نیست.

 

قبول رسمیت خودمدیریتی دمکراتیك شمال و شرق سوریه توسط جامعه بین‌المللی به عنوان گامی برای چارەیابی سیاسی مسئله سوریه نیز از جمله نکات ذکر شده در این بیانیه است.