تداوم بی‌خبری از وضعیت مولوی ناصر ریگی بهادرزهی

مولوی ناصر ریگی فعال مدنی بلوچ و از سفیران مدرسه ساز بلوچستان روز ۲۴ تیر ماه توسط نیروهای سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

مولوی ناصر ریگی فعال مدنی بلوچ و از سفیران مدرسه ساز بلوچستان روز ۲۴ تیر ماه توسط نیروهای سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

 

بنابر گزارش کمپین فعالین بلوچ از زمان بازداشت مولوی ناصر ریگی تاکنون هیچ اطلاعی از وی و یا محل نگهداریش در دست نیست و این امر سبب نگرانی خانواده و اطرافیان او شده است.

 

این فعال بلوچ که اقدام به جمع آوری امضا در حمایت از دختران ایرانشهر و مولوی طیب در فضای مجازی نموده بود پس از آتش سوزی در داروخانه پاستور بازداشت شده بود.

 

لازم به ذکر است پس از افشای تجاوز به ۴۱ دختر ایرانشهری اعتراضات بسیاری به این حادثه صورت گرفته بود و تعدادی از فعالین بلوچ از جمله مولوی ناصر ریگی و عبدالله بزرگزاده بازداشت شده بودند.