تداوم کودتای سیاسی آ.ک.پ/ بازداشت شمار زیادی از اعضاء ه.د.پ و ه.د.ک

پلیس ترکیه در چارچوب کودتای سیاسی حکومت آ.ک.پ شمار زیادی از اعضاء حزب دمکراتیک خلق‌ها ه.د.پ و حزب کنگره دمکراتیک خلق‌ها ه.د.ک را بازداشت کرد

پلیس ترکیه در چارچوب کودتای سیاسی حکومت آ.ک.پ شمار زیادی از اعضاء حزب دمکراتیک خلق‌ها ه.د.پ و حزب کنگره دمکراتیک خلق‌ها ه.د.ک را بازداشت کرد.

 

بامداد امروز پلیس ترکیه در کلان‌شهر استانبول ترکیه به منازل شمار زیادی از اعضاء دو حزب ه.د.ک و ه.د.پ یورش برده و شمار زیادی را بازداشت کردند.

 

گفتنی ست که پلیس ترکیه روزنامه نگار روزنامه اُزگور پولیتیکا را نیز بازداشت کرده است.