ترافیک دیپلماسی در خاورمیانه؛ معاون خاورمیانه وزیر خارجه بریتانیا به تهران رفت

معاون وزارت خارجه بریتانیا روز گذشته بطور ناگهانی وارد تهران شد تا با مقامات ایرانی گفتگو کند

معاون وزارت خارجه بریتانیا روز گذشته بطور ناگهانی وارد تهران شد تا با مقامات ایرانی گفتگو کند

 

ایران و بریتانیا قبلا در مورد این سفر و موارد گفتگوی میان طرفین حرفی نزده بودند.

 

آلیستر برت معاون امور خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در سفری از پیش اعلام نشده به تهران وارد شد.

 

اعلام شد که وی در این سفر با مقامات ایرانی درباره نقش ایران در سوریه و یمن گفت‌وگو کرده است.

 

این سفر به دنبال آن صورت می گیرد که فرانسه از ایران خواست در مورد نقش منطقه ای خود و برنامه موشکی حاضر به مذاکره شود.

 

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران که درخواست فرانسه را رد کرده بود در رابطه با سفر مقام بریتانیایی گفته که در مورد همکاری‌های کنسولی و مسائلی مانند برجام با او گفتگو صورت می گیرد.

 

ایران از بریتانیا و دیگر کشورهای طرف قرارداد هستەای برجام انتظار دارد که بعد از خروج آمریکا از این توافق، خواستەهای مالی ایران را بر آورده کنند.