تصرف زمین‌های کارگران کارخانه صنایع شیر پگاه

گروهی از کارگران کارخانه صنایع شیر پگاه تهران، در اعتراض به آنچه تصرف غیرقانونی اراضی کارگران این کارخانه  دست به تجمع زدند.

گروهی از کارگران کارخانه صنایع شیر پگاه تهران، در اعتراض به آنچه تصرف غیرقانونی اراضی کارگران این کارخانه  دست به تجمع زدند.

 

این تجمع دیروز در منطقه تهران پارس تهران انجام شد. معترضان می گویند اراضی کارگران کارخانه صنایع شیر پگاه تصرف شده است.

 

از قرار معلوم از حدود ۲۰ سال پیش صنایع شیر پگاه برای خانه‌دار کردن بیش از ۷۰۰ کارگر این واحد صنعتی، قطعه زمینی به وسعت حدود ۱۵۰ هزار متر را اختصاص داده بود. این زمین‌ها بعدا توسط یکی از نهادها تصرف شده و کارگران پگاه علارغم گرفتن حکم تخلیه از دستگاه قضایی هنوز نتوانسته‌اند به زمین‌های خود برسند.