تصویب لایحه علیه اشغالگری رژیم ترک در مجلس ایالت کِبِک کانادا

در مجلس ایالت کبک کانادا لایحه‌ای پذیرفته شد. در این لایحه به اشغالگری دولت ترکیه پرداخته و اعلام شد که آنها از خلق کورد حمایت می‌کنند.

در مجلس ایالت کبک لایحه‌ای مورد پذیرش قرار گرفت و درخواست شد تا در مقابل اشغالگری دولت ترکیه واکنش نشان داده شود. در این لایحه از طرف پارلمانتاران کبک از وزارت امور خارجه خواسته شد تا حملات اشغالگرانه را تصریح کرده و این مسئله از نزدیک بررسی شود.

در لایحه‌ی مجلس ایالت کبک همچنین درخواست شد که از خلق کورد حمایت شود و همچنین از جوامع بین‌المللی نیز خواسته شد تا به پشتیبانی از خلق کورد بپردازند. همچنین در این لایحه آمده است ترکیه برای متوقف کردن حملات لازم است تحت فشار قرار داده شود تا این کشور به حقوق بشر احترام بگذارد و برای یافتن راه حلی صلح طلبانه به دیالوگ روی آورد.

این لایحه در مجلس ملی ایالت کبک فورا پذیرفته شد.