تظاهرات ضد حکومتی در نهمین روز/ شهروندان یکصد شهر تظاهرات نموده‌اند

روز جمعه در نهمین روز آغاز اعتراضات در ایران، تظاهرات در برخی شهرها در حالی ادامه داشت که این موضوع به محل بحث در شورای امنیت سازمان ملل متحد مبدل شد.

روز جمعه در نهمین روز آغاز اعتراضات در ایران، تظاهرات در برخی شهرها در حالی ادامه داشت که این موضوع به محل بحث در شورای امنیت سازمان ملل متحد مبدل شد.

 

مردم بیش از یکصد شهر طی ٩ روز گذشته در خیابان‌ها علیه حکومت مستبد ایران شعار دادەاند.

 

نیروهای سرکوبگر و ضد شورش که در حالت آماده باش قرار دارند چهرەی فضای عمومی را امنیتی کردەاند که ناشی از هراس حکومت از خشم مردم است.

 

تماشگران فوتبال در تبریز نیز شعار دادند مردم آذربایجان ذلت نمی‌پذیرند. صدا و سیمای دولتی سعی کرد صدای معترضان را پوشش ندهد.

 

همزمان با ادامه اعتراضات داخلی، شورای امنیت سازمان ملل نیز یک نشست اضطراری در اینباره برگزار کرد.

 

نماینده آمریکا در این جلسه سخنان تندی علیه حکومت ایران بر زبان آورد. نمایندگان برخی کشورهای دیگر نیز با وجود انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران، ناآرامی‌ها در این کشور را یک مسئله داخلی خواندند که لزومی به طرح آن در شورای امنیت نیست. نمایندگان روسیه و چین از حکومت فعلی ایران دفاع کردند.