تعداد جانباختگان زلزله وسونامی اندونزی از ٨٣٢ نفر گذشت

​​​​​​​بنابر گزارش‌ها ٨٣٢ نفر در زلزله و سونامی سولاویس در اندونزی جانباخته‌اند

بنابر گزارش‌ها ٨٣٢ نفر در زلزله و سونامی سولاویس در اندونزی جانباخته‌اند

به گفته مسئولین هویت اغلب قربانیان محرز شده است.

 

شدت زلزله و سونامی روز جمعه (٢٨ سپتامبر) به شبکه برق، آب و تلفن منطقه آسیب‌های جدی وارد کرده است.

 

اعلام شد که ژوکو ویدودو رییس جمهوری امروز به منطقه زلزله زده خواهد رفت.

زلزله ٧.٧ دهم ریشتری روز جمعه در عمق ١٠ کیلومتری زمین به سونامی منجر شد که به گفته شاهدان محلی ارتفاع موج‌های آن به ٣ تا ۶ متر در سواحل رسیده و شهرهای دونگالا و پالوی را در هم کوبیده بود.

 

شایان ذکر است که دو زلزله دیگر با شدت ۶.٣ و ۶.٩ ریشتر در اواخر ژوئیه جزیره لومباک را درهم کوبید و جان ۵۶٣ نفر را گرفت.