تنها در پاریس ٩٧۴ جلیقه‌زرد بازداشت شده‌اند

​​​​​​​اعلام شد که در پی فعالیت اعتراضی جلیقه‌زردها از یک هزار و ٣٨۵ نفر بازجویی به عمل آمده و تنها در پاریس بالغ بر ٩٧۴ نفر بازداشت شده‌اند

تظاهرات اعتراضی روز گذشته در شهرهای پاریس، تولوز، ساینتاتین و دیگر مراکز به خشونت کشیده شد. گزارش‌‌ها حاکی از اعتراضات جلیقه‌زردهاست.

اعلام شد که در سراسر این كشور یک هزار و ٣٨۵ نفر توسط نیروهای پلیس مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. از این تعداد ٩٧۴ نفر در بازداشت پلیس بسر می‌برند.

به گفته مقامهای پلیس فرانسه تظاهرکنندگان روز گذشته چندین خودرو را به آتش کشیده و شیشه‌های چندین مغازه را درهم شکسته‌اند. پلیس تعداد بازداشتی‌ها را ٩٧۴ نفر اعلام کرده است.

...  بیشتر بخوانید ...

| ناراضیان خواهان استعفای ماکرون شدند

از سوی دیگر در جنوب فرانسه هم اعتراضاتی برگزار شده است. در شهرهای تولوز و مارسی زد وخوردهای مابین معترضان و نیروهای پلیس روی داد. معترضان برخی از راههای مواصلاتی را در جنوب این کشور مسدود کرده و در ورودی شهرها هم اقدام به برافروختن آتش کرده بودند.

 

ناراضیان خشمگین یک خودرو نیروهای پلیس را در شهر سایتاتین به آتش کشیدند. تعدادی از جلیقه‌زردها در مقابل یکی از مقرهای پلیس شهر رن آتش‌ بزرگی را به پا کرده بودند.