حمله پلیس آلمان به شهروندان کرد معترض در شهر هانوفر

پلیس آلمان روز گذشته به شهروندان کرد که به استقبال اتوبوس کتابخانه اعتراضی " آزادی برای اوجلان" آمده بودند، یورش کرد.

پلیس آلمان روز گذشته به شهروندان کرد که به استقبال اتوبوس کتابخانه اعتراضی " آزادی برای اوجلان" آمده بودند، یورش کرد.

 

شهروندان کرد در شهر هانوفر آلمان روز گذشته به استقبال اتوبوس کتابخانه ای اوجلان با شعار "آزادی برای اوجلان" که روز ٩ اکتبر سال جاری از شهر سترازبورگ فرانسه با هدف اعتراض به انزوای تحمیلی و آزادی عبدالله اوجلان رهبر خلق کرد به تور اعتراضی در شهرهای اروپا آغاز شده است، رفتند.

پلیس هانوفر با بهانه وجود پوستر های اوجلان بر روی پیراهن معترضان، به شهروندان کرد و دوستان ایشان حمله کرد. معترضان هم در برابر پلیس اقدام به مقاومت کردند.

 

خبرنگار خبرگزاری فرات در محل اعلام کرد که در حمله پلیس به شهروندان معترض، عده ای مجروح شده اند. پلیس آلمان در در برابر مقاومت شهروندان معترض مجبور به عقب نشینی شد.

 

اتوبوس کتابخانه ای اعتراضی" آزادی برای اوجلان" بعد از گذشت از کشورهای اتریش، فرانسه، سوئیس، بلژیک، هلند، دانمارک و سوئد وارد شهر برلین پایتخت آلمان شد.