خودکشی کارگر فصلی شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه

ظهر سه‌شنبه ٨ اسفند، علی نقدی کارگر فصلی نیشکر هفت تپه در محوطه‌ی کمپ کارگران این مجتمع صنعتی اقدام به خودکشی کرد.

ظهر سه‌شنبه ٨ اسفند، علی نقدی کارگر فصلی نیشکر هفت تپه در محوطه‌ی کمپ کارگران این مجتمع صنعتی اقدام به خودکشی کرد.

 

علی نقدی پنجاه ساله، ۲۷ سال است که در این مجتمع مشغول به کار است. وی دیروز صبح برای مطالبه‌ی دستمزد عقب افتاده‌ی خود و حق بیمه به قسمت اداری این مجتمع مراجعه کرده بود‌. وی در بازگشت به همکاران خود گفته بود که تلاشهایش بی‌نتیجه بوده و از این وضعیت خسته شده است.

 

به نقل از ایلنا، علی نقدی به دلیل فشار مشکلات مالی و در اعتراض به عدم پراخت دستمزد خود را به داخل کانال آب مجتمع انداخته و جان باخته است.

 

عدم پرداخت دستمزد کارگران این مجتمع صنعتی باعث اعتراض کارگران شده و آنها بارها در اعتراض به این موضوع تجمعاتی شکل داده اند که هر بار با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شده‌اند.