داستان وادادگی سربازان ترکیه در تپه‌ی کوردینه

  شروان آمد گریلای ه.پ.گ در عملیات گریلا علیه ارتش اشغالگر ترک در تپه‌ی کردینه چلی شرکت داشت. وی داستان به هم ریختگی ارتش ترک در این عملیات را بازگو می‌کند

  گریلاهای ه.پ.گ در چهارچوب کارزار انقلابی شهید باگر و شهید رونیا در شب ۱۹ آوریل در تپه‌ی کوردینه منطقه‌ی چله علیه ارتش ترک عملیاتی انجام دادند. ما به صورت تصادفی با گریلاهایی که در این عملیات شرکت داشتند، دیدار نمودیم. در این عملیات ۱۲ سرباز ارتش ترک کشته و ۱۰ سرباز دیگر زخمی شدند. شروان آمد گریلای ه.پ.گ که در این عملیات شرکت داشت، در مورد این عملیات برای ما سخن گفت.

  شروان آمد گفت، این عملیات با هدف انتقام خون رفقای شهیدشان انجام شده است."در شرایطی که رهبری در حصر قرار داده شده است و خلق ما تحت فشار قرار دارند، ما از هر فرصتی برای انجام عملیات استفاده می‌کنیم .من نیز در این عملیات که از پیش طراحی شده بود، شرکت کردم. ما حدود دو هفته منتظر انجام این عملیات بودیم و طوری برنامه ریزی کرده بودیم که هیچ زیانی به رفقایمان وارد نشود. برای انجام این عملیات اراده‌ی رفقای ما بسیار خوب بود تا بتوانیم ضربه‌ی سنگینی به دشمن وارد کنیم و انتقام رفقای شهیدمان و خلقمان را بگیریم و دولت ترکیه را یک قدم دیگر به شکست نزدیک کنیم. مواد منفجره و اسلحه و وسایل مورد نیاز آماده شده بود. محل هدف قرار دادن ارتش ترکیه نیز مشخص بود. نیروهای دشمن محاصره شده بودند و رفقای ما تمام تحرکات آنها را با دقت زیر نظر داشتند. رفقا منتظر فرا رسیدن زمان عملیات بودند."

 

"برای عملیات گروههایی سازماندهی شده بودند"

  گریلا آمد در مورد هماهنگی برای عملیات گفت، "در هنگام عملیات گروه دور هم جمع شدند و فرماندهان پیش از آغاز عملیات دو بار با هم جلسه برگزار کردند. از تجارب چند ساله‌ی خود برای عملیات استفاده کردند. برای انجام عملیات گروها سازماندهی شدند. بر اساس نقشه، سنگرهای دشمن در منطقه ی شهید باگر در تپه‌ی کوردینه باید به طور کامل تخریب می‌شدند. برای این هدف نیز از دو طرف باید حمله می‌کردیم. همچنین از دو طرف نیروی پشتیبانی برای گروهها در نظر گرفته شده بود. برای آنکه دوربینهای دید در شب دشمن بی اثر شوند، ما از تاکتیک گریلایی ویژه‌ی خودمان استفاده می‌کردیم. زمانی که خود را به سنگرهای دشمن رساندیم، صدای صحبت آنها به گوش می‌رسید. مشخص بود که بسیار وحشت زده هستند. برای پنهان کردن وحشتشان سر و صدا می‌کردند.

  ما از گروه دیگر حمله کنندها جدا شدیم و ۴ تن به سمت سنگرهای دشمن رفتیم. با هشیاری خود را به سیم خاردارها رساندیم و آنها را بریدیم. بدون سر و صدا خود را به نزدیک سنگرهای دشمن رساندیم .گروه دیگر نیز بسیار نزدیک شده بودند. سربازی یکی از رفقای ما را دید، عملیات به سرعت آغاز شد و صدای سربازها و اسلحه هایشان می‌آمد. ما هم به سرعت خود را به داخل سنگرهای دشمن رساندیم."

 

"سربازها نتوانستند خود را به اسلحه‌هایشان برسانند"

  آمد در ادامه گفت، "دشمن تعمدا تعدادی از سنگرها را خالی کرده بود اما علی‌رغم آن ما تمام سنگرها را کنترل کردیم. در هنگام حمله‌ی ما سربازان دشمن دنبال راه فرار می‌گشتند. از هر جا صدای فریادهایشان شنیده می‌شد. در این هنگام یکی از رفقای ما وارد یکی از سنگرهای دشمن شد، پرچم دولت ترکیه در داخل سنگر قرار داشت. از جبهه‌های دیگر هم رفقا حمله می‌کردند و به سنگرها داخل می‌شدند. بیشتر سنگرهای روی تپه هدف قرار گرفتند، تنها یک یا دو سنگر بر روی تپه باقی مانده بود. سربازان همه فرار کرده بودند.

  ما تعداد کشته‌های دشمن را شمارش کردیم و از آن فیلم گرفتیم. حمله آنقدر سریع انجام شد که تعدادی از سربازها نتوانستند خود را به اسلحه‌هایشان برسانند.حمله در کل ۱۵ دقیقه طول کشید. پس از ۲۰ دقیقه جنگنده‌هایشان منطقه را بمباران کرد."

 

  گریلا آمد گفت در این بمبارانها هیچ زیانی به آنها وارد نشده است و به سلامت به محل خود بازگشتند.