درگذشت شهروند تهرانی که جلوی ساختمان شهرداری تهران خودسوزی کرده بود

مرد ۴۵ ساله ای که سه شنبه هفته گذشته جلوی ساختمان شهرداری خیابان بهشت خودسوزی کرده بود درگذشت

مرد ۴۵ ساله ای که سه شنبه هفته گذشته جلوی ساختمان شهرداری خیابان بهشت خودسوزی کرده بود درگذشت

 

این شهروند تهرانی پس از مراجعه به شهرداری و عدم رسیدگی به درخواستش از ساختمان خارج شد و روی خود و فرزندش بنزین ریخت اما حاضرین مانع از آتش زدن فرزندش شدند اما خود را به آتش کشید و پس از انتقال به بیمارستان پس از چند روز درگذشت.

 

علت خود سوزی این فرد جریمه ی ۵۰۰ ملیونی و پلمپ مغازه اش توسط شهرداری اعلام شده است.

 

این در حالیست که آمار اختلاصهای هزار ملیاردی هر روز منتشر میشود اما شهروندان اینگونه در فشار وتنگنا قرار میگیرند که مجبور به خودسوزی می‌شوند.