در شهر وین اتریش حملات وحشیانه رژیم ترکیه محکوم شد

حملات اشغالگرانه دولت ترکیه و تبهکارانش با برگزاری راهپیمایی و متینگ در وین پایتخت کشور اتریش محکوم شد

حملات اشغالگرانه دولت ترکیه و تبهکارانش با برگزاری راهپیمایی و متینگ در وین پایتخت کشور اتریش محکوم شد.

 

هزاران تن از شهروندان کُرد و دوستان اتریشی با برگزاری راهپیمایی اعتراضی حملات دولت نژادپرست ترکیه مقابل کانتون عَفرین را محکوم کردند. شهروندان با سر دادن شعار " همه جا عَفرین است، هر جایی مقاومت"، " زنده باد مقاومت عَفرین" به طرف سفارتخانه ترکیه در این شهر به راهپیمایی خود ادامه دادند.