دهها هزار تن در برلین علیه نژادپرستی و مهاجرستیزی تظاهرات کردند

دهها هزار تن از شهروندان ساکن برلین پایتخت آلمان دیروز در اعتراض بە نژادپرستی و مهاجرستیزی بە خیابانها آمدە و تظاهرات کردند

دهها هزار تن از شهروندان ساکن برلین پایتخت آلمان دیروز در اعتراض بە نژادپرستی و مهاجرستیزی بە خیابانها آمدە و تظاهرات کردند

 

به گزارش خبرگزاریهای آلمان، قریب بە ١۵٠ هزار تن از شهروندان آزادی‌خواه و نمایندە سازمانهای مختلف دمکراتیک در این تظاهرات شرکت کردە بودند.

 

این تظاهرات ظهر شنبه در میدان الکساندرپلاتز برلین با سخنرانی نمایندگانی از عفو بین‌الملل، گروه اقدام سیاهان در آلمان، شورای مرکزی مسلمانان و کارکنان اعتصابی رایان‌ایر آغاز شد.

 

این تظاهرات در واکنش به ناآرامی‌های خشونت‌بار اخیر در برخی شهرهای آلمان به ویژه در شهر کمنیتس کە نئونازی‌ها و هواداران جریان راست افراطی عاملش بودند، برگزار شد.

 

در پی قتل یک مرد آلمانی‌ـ‌کوبایی در کمنیتس،‌ گروه راست افراطی, حزب آلترناتیو برای آلمان و جنبش اسلام‌ستیز "پگیدا" در این شهر دست به تجمع زدند کە در این میان هواداران آنها به پناهجویان حمله کردە و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.