رهبر رژیم ایران هیئت دولت را برای بررسی نابسامانی‌های اقتصادی فراخواند

علی خامنه‌ای رهبر حکومت ایران، حسن روحانی و وزیران او را امروز برای بررسی نابسامانی‌های اقتصادی فراخواند. حسن روحانی در حالی به مردم اطمینان داده که نیازهای اساسی آنها برآورده خواهد شد که وزیر بهداشت او گفته با آغاز تحریم‌های نفتی، طوفان در راه است.

علی خامنەای رهبر حکومت ایران، حسن روحانی و وزیران او را امروز برای بررسی نابسامانی‌های اقتصادی فراخواند. حسن روحانی در حالی به مردم اطمینان داده که نیازهای اساسی آنها برآورده خواهد شد که وزیر بهداشت او گفته با آغاز تحریم‌های نفتی، طوفان در راه است.

 

صبح امروز علی خامنەای رهبر حکومت ایران، حسن روحانی رئیس جمهور و اعضای کابینه او را فراخواند تا در مورد مشکلات اقتصادی کشور با آنها صحبت کند. سایت او نوشته است که خامنەای در این دیدار درباره شرایط و الزامات مقابله با نقشه‌های دشمن در مقطع کنونی صحبت کرده است.

 

نزدیکی پایان مهلت آمریکا به متحدان بین المللی خود برای قطع رابطه اقتصادی با تهران، موجب نگرانی جدی میان دولت مردان و مردم ایران شده است.

 

در حالی که محاصره اقتصادی ایران در حال تکمیل است حسن روحانی روز شنبه به مردم اطمینان داد که دولت زندگی آنها را اداره خواهد کرد.

 

این صحبت‌های روحانی که پیشتر وعدەهای کذایی متعددی داده است را کمتر کسی در ایران جدی گرفته است.

 

از جمله وزیر بهداشت او که موضوع تحریم‌ها را جدی خوانده و گفته باید باور کرد که طوفان نزدیک است. حسن قاضی‌زاده هاشمی گفته روز مبادا همین است و از آبان ماه همزمان با تحریم خرید نفت ایران، اوضاع نگران کننده خواهد بود.

 

بنظر می رسد که تنها تدبیر بیت رهبری و کاخ ریاست جمهوری ایران، آماده کردن مردم برای تحمل فشارهای اقتصادی بیشتر است. روحانی و خامنەای در روزهای گذشته مدام از لزوم جلب اعتماد مردم توسط مسئولان سخن گفته اند. در همین راستا برخی مقامات رده پایین که در غارت اموال عمومی دست داشته اند قربانی این جلب اعتماد شده اند.

 

از جمله حسن روحانی بیان کرده که در وزارت صنعت، تخلفاتی در واردات خودرو صورت گرفته است.

 

شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران وعده داده که به زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن بگوید.