زمستان سردی در انتظار اروپاست

​​​​​​​مرکز هواشناسی بریتانیا اعلام کرد، زمستان ۲۰۱۹-۲۰۲۰ در اروپا نسبت به سالهای گذشته سردتر خواهد بود.

   بر اساس تحقیقات این مرکز، امسال نیز بادهای وحشی شرقی که سال گذشته کشورهای بریتانیا و اسکاتلند تاثیر بسیاری گذاشته بود، بر کشورهای اروپایی تاثیر خواهد گذاشت.

   در این تحقیق به صورت ویژه و به عنوان نمونه در مورد باد وحشی شرق بحث شده و اعلام شده است، احتمال دارد ماه بهمن و اسفند مانند سیبری هوا سرد شود.

   سال گذشته نیز در زمستان بادی بسیار قدرتمند بر روی بسیاری از کشورهای اروپایی تاثیر گذاشت و در لندن دمای هوا به منفی ۶ درجه و در اسکاتلند نیز دما به منفی ۱۴ درجه رسید.

​​​​​​​   به دلیل سرمای شدید پروژه‌های عمرانی به صورت موقت متوقف شدند. مرکز هواشناسی بریتانیا میگوید، برای آنکه بفهمیم سال ۲۰۲۰ هوا تا چه حد سرد خواهد شد، به زمان نیاز داریم.