سخنرانی علیرضا آوایی در ژنو با اعتراض حاضرین همراه شد

دیروز سه شنبه ٨ اسفند علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی در چهل و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سخنرانی کرد که این سخنرانی با اعتراضاتی همراه بود

دیروز سه شنبه ٨ اسفند علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی در چهل و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سخنرانی کرد که این سخنرانی با اعتراضاتی همراه بود.

 

در هنگام سخنرانی آوایی چندین دیپلمات از جمله وزیر خارجه ی سوئد جلسه را به نشانه ی اعتراض ترک کردند.

 

همچنین تعدادی از ایرانیان معترض در خارج از محل برگزاری سخنرانی به اعتراض پرداختند.

 

علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی یکی از عوامل اعدام زندانیان در تابستان سال ۶۷ مباشد.

 

همچنین اتحادیه ی اروپا در سال ۱۳۹۰ علیرضا آوایی را به همراه ۲٨ تن دیگر از مقامات ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم کرده است.

 

علیرضا آوایی به صدور اعدام ،شکنجه و اعتراف گیری متهم شده است.

 

علی رغم تحریم اتحادیه ی اروپا آوایی به دلیل داشتن گذرنامه ی دیپلماتیک موفق به شرکت در نشست حقوق بشر سازمان ملل در ژنو شد.