سفارتخانه آمریکا در آنکارا هدف حمله قرار گرفت

صبح امروز ساعت ۵:۰۰ به وقت محلی، سفارت‌‌خانه‌ی آمریکا در آنکارا پایتخت ترکیه، از سوی فرد یا افراد ناشناسی هدف حمله‌ی مسلحانه قرار گرفت. این حمله تلفات جانی به دنبال نداشته است.

صبح امروز ساعت ۵:۰۰ به وقت محلی، سفارت‌‌خانه‌ی آمریکا در آنکارا پایتخت ترکیه، از سوی فرد یا افراد ناشناسی هدف حمله‌ی مسلحانه قرار گرفت. این حمله تلفات جانی به دنبال نداشته است.

 

بر اساس گزارشات، صبح امروز از یک خودروی سفید که در شاهراه آتاتورک واقع بود، به سمت سفارت‌خانه‌ی آمریکا شلیک شده است. این حمله در درب شماره ۶ سفارت‌خانه صورت گرفته و همزمان صدای شلیک چند گلوله به گوش رسیده بود.

 

حمله‌ی مذکور علیه نگهبانان امنیتی سفارت‌خانه انجام گرفته و یکی از گلوله‌ها درست نزدیک یکی از نگهبانان به زمین برخورد کرده، اما خسارت جانی به هیچ‌کس وارد نیامده است.

 

تا کنون شماره پلاک خودرویی که از آن به سمت سفارت‌خانه آمریکا شلیک شده، به دست نیامده است. این خودرو پس از شلیک گلوله‌ها به سمت خیابان "جیهان" به راه افتاده است.