سفر ماکرون رئیس جمهور فرانسه به عربستان

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه وارد عربستان سعودی شد.

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه وارد عربستان سعودی شد.

 

قرار است که امانوئل ماکرون با محمد بن سلمان، ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی درباره مسائل لبنان و محاصره یمن دیدار و گفتگو کند.

 

عربستان سعودی بعد از استفعاء سعد حریری نخست وزیر لبنان از وظیفه خود، از تمام شهروندان خود خواست که به لبنان سفر نکنند.