سقوط پایه‌ی تیر بسکتبال جان دانش‌آموز هرمزگانی را گرفت

​​​​​​​بر اساس گزارش کمپین فعالین بلوچ "عمر قلندر‌زاده" دانش‌آموز مقطع متوسطه بر اثر سقوط تیر پایه‌ی بسکتبال جان خود را از دست داد

این دانش آموز ۱٨ ساله که در کلاس دوازدهم در مدرسه‌ی شبانه روزی با نام جلال آل احمد شهر سیریک استان هرمزگان در حال تحصیل بود بر اثر سقوط تیر بسکتبال و برخورد آن با سرش در برابر چشمان سایر دانش آموزان جان باخت.

 

دلیل سقوط تیر بسکتبال فرسودگی و کهنگی آن اعلام شده است.

 

فرسودگی مدارس در ایران و بخصوص در استانهای مرزی که مورد توجه رژیم نیستند به امری خطرناک برای جان دانش آموزان تبدیل شده است.

روز دوشنبه هفته گذشته (١۶ مهر/ ٨ اکتبر) "دنیا ویسی" دانش آموز کردستانی کلاس اول ابتدایی بر اثر ریزش دیوار مدرسه در روستای گرماش از توابع سنه جان خود را از دست داد.

 

این در حالیست که چند روز پیش معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان یکی از علل اصلی ترک تحصیل کودکان بلوچ در این استان را نامناسب و غیراستاندارد بودن فضاهای آموزشی در این استان اعلام کرده بود.