شهرداری منطقه دالارنیس سوئد برای کمک به مردم عفرین فراخوان می‌دهد

هیئتی از نمایندگان مرکز جامعه دمکراتیک کردها با هدف گفتگو درباره حملات به عفرین و وضعیت مردم این کانتون با مدیریت شهرداری منطقه دالارنیس سوئد دیدار کرد.

هیئتی از نمایندگان مرکز جامعه دمکراتیک کردها با هدف گفتگو درباره حملات به عفرین و وضعیت مردم این کانتون با مدیریت شهرداری منطقه دالارنیس سوئد دیدار کرد.

 

در این دیدار پاتریک انگستورم، نماینده پارلمانی حزب کارگری سوسیال دمکرات سوئد هم حضور داشت.

 

در پی این دیدار قرار شد کمپینی در حمایت از عفرین در سوئد راه‌اندزای شود. شهردار منطقه دالارنیس با نوشتن اطلاعیه ای از همه شهرداری های سوئد درخواست کمک خواهد کرد.

 

نخستین دیدار این دو هیئت هفته گذشته و در محل ساختمان شهرداری منطقه دالارنیس و با حضور شماری از خانواده های اهل عفرین و شماری از آزادیخواهان ترک برگزار شده بود.