شهروند بلوچ در اثر تیراندازی ماموران انتظامی جانباخت

گفتە می شود ماموران انتظامی پس از کشته شدن "حیدر جمال زهی" بلافاصلە از محل متواری شدند و پیکر او توسط خودروهای حاضر در محل بە بیمارستان منتقل شد.

ماموران نیروی انتظامی جان یک شهروند بلوچ دیگر را با شلیک گلوله گرفتند.

کمپین فعالین بلوچ اعلام کرد روز گذشته "حیدر جمال زهی" در اثر اصابت گلوله ماموران نیروی انتظامی به سرش جان خود را از دست داد. همچنین بر اثر تیراندازی خودرو او از جادە منحرف و واژگون شد.

 

تیراندازی در دوراهی ایرندگان شهرستان خاش روی داده است.

 

گفتە می شود ماموران انتظامی پس از کشته شدن "حیدر جمال زهی" بلافاصلە از محل متواری شدند و پیکر او توسط خودروهای حاضر در محل بە بیمارستان منتقل شد.

 

سالانە دهها غیرنظامی بلوچ در اثر تیراندازی نیروهای مسلح ایران کشته و زخمی می شوند اما عاملان این جنایات هرگز محاکمه نشده‌اند.