طعنه علی مطهری به کسانی که "موشک هوا کردند تا برجام اجرا نشود"

نایب رئیس مجلس ایران در اظهاراتی کم سابقه مسئولیت اوضاع فعلی را کسانی دانست که موشک هوا کردند و اجازه ندادند برجام اجرا شود

نایب رئیس مجلس ایران در اظهاراتی کم سابقه مسئولیت اوضاع فعلی را کسانی دانست که موشک هوا کردند و اجازه ندادند برجام اجرا شود.

 

علی مطهری در حالی بطور تلویحی از سپاه انتقاد کرد که دولت و حکومت ایران دلیل از بین رفتن برجام را، عهدشکنی آمریکا بیان می کنند.

 

نایت رئیس مجلس ایران می گوید بخشی از حکومت از ابتدا مایل به اجرای برجام نبود و عاقبت هم به هدفش رسید.

 

او گفته عامل اصلی شرایط کنونی کسانی هستند که موشک هوا کردند.

 

تصمیم هوا کردن این موشک‌ها که روی آن نوشته شده اسرائیل باید نابود شود را علی خامنەای شخصا به سپاه اعلام کرده بود.