عبدالله بزرگ‌زاده فعال مدنی بلوچ با قرار وثیقه آزاد شد

عبدالله بزرگ زاده فعال مدنی بلوچ با قرار وثیقه ۱۲۰ ملیون تومانی آزاد شد

عبدالله بزرگ زاده فعال مدنی بلوچ با قرار وثیقه ۱۲۰ ملیون تومانی آزاد شد

 

وی ۲۷ خرداد طی تجمعی که در حمایت از دختران ایرانشهری صورت گرفته بود توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.

 

عبدالله بزرگ زاده فعال بلوچ طی مدت زمان بازداشت در اطلاعات سپاه با خانواده‌ی خود تماسی نداشته و پدر وی بارها دست به اعتصاب زده بود.

 

وی پس از سخنان مولوی طیب ملازهی که فاش کرد به ۴۱ زن ایرانشهری تجاوز شده در حمایت از این زنان در تجمعی شرکت کرد که همراه گروهی دیگر بازداشت شد.

 

در تیرماه سپاه ویدیویی از عبدالله بزرگزاده و ۶ تن دیگر منتشر کرد که در آن به اعتراف پرداخته بودند. سپاه بر اساس این ویدیو ادعا کرده بود که تعدادی از سرشاخه‌های رسانه های خارجی را دستگیر کرده است.