غارت شدگان موسسات اعتباری از نبود عدالت به ستوه آمده‌اند

صبح امروز شماری از غارت‌شدگان موسسه اعتباری کاسپین در برابر دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی تهران تجمع کردند و خواستار مجازات ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران شدند.

صبح امروز شماری از غارت‌شدگان موسسه اعتباری کاسپین در برابر دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی تهران تجمع کردند و خواستار مجازات ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران شدند.

بنا بر ویدئوهای منتشرشده، معترضین در این تجمع به صورت نمادین عروسک ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی را آویزان کرده و خواستار مجازات اعدام برای او شدند.

 

کاسپین و چندین موسسه مالی و اعتباری دیگر که دارای مجوز بانک مرکزی بودند، با تعطیلی شعبات خود، مبالغ هنگفتی از سپردەهای مردم را ربوده اند. بانک مرکزی و دولت ایران اما خود را مسئول نمی‌دانند.