فراخوان پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران برای تمام احزاب و شخصیت‌ها

پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای بررسی تحولات جاری، مسائل و مشکلات سیاسی موجود در ایران روز ١٣ اکتبر پانلی را در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار می‌کند

پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای بررسی تحولات جاری، مسائل و مشکلات سیاسی موجود در ایران روز ١٣ اکتبر پانلی را در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار می‌کند

 

در اطلاعیه پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌‌ها و خلق‌های ایران آمده است:"خاورمیانە بە ویژە ایران با مرحلەی حساس و سرنوشت سازی روبە رو شدە و مبارزات خلق‌ها در ایران با توجە بە بحرانهای حاکمیت و دولت وارد مرحلەی تازەای گشتە است. بحرانهای سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی دوره‌ی تازەای از مبارزات را برای خلق‌ها رقم زدە و قدرت نظام ولایت فقیه از هر زمانی شکنندتر گشتە است. همزمان با افزایش سقف مطالبات خلق‌ها، بحرانهای اقتصادی زندگی مردم را دچار چالشهای فراوانی نمودە است و این بحرانها معضلات اجتماعی گوناگونی را در تمام طیف‌ها با خود به همراه آورده است."

 

اطلاعیه می‌افزاید:"خیزشهای گوناگون در داخل ایران، بحران‌های حاکمیت، فشار و تحریمهای بین‌المللی همگی [رژیم] ایران را رو بە مرحله اضمحلال و استیصال سوق داده است." پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران در ادامه خاطرنشان کرده است که این جنبش درصدد است تا "با ارزیابی وضعیت جاری، مسائل و مشکلات سیاسی در ایران ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه پلاتفرم دمکراتیک مشترک میان خلق‌ها و احزاب نشستی به انجام می‌رساند". پلاتفرم از تمامی شخصیت‌ها، خلق‌ها و احزاب برای شرکت در این نشست عمومی دعوت به عمل آورده است.

 

پلاتفرم سپس برنامه کاری نشست را با افکار عمومی در میان گذاشته و می‌گوید که نشست را به دو زبان فارسی و کُردی برگزار خواهد کرد. مباحث مطرح شده در این نشست یک روزه "بررسی اوضاع و مسائل سیاسی در ایران و کردستان"، "ضرورت و اهمیت یک آلترناتیو دمکراتیک مشترک میان جنبش‌ها و خلق‌ها در ایران و کردستان" خواهند بود.

 

در نشست مذکور هر کدام از زینب بایزیدی فعال و تحلیلگر مسائل زنان، بسی شاماری عضو شورای مدیریتی پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران، اهون چیاکو عضو شورای مدیریتی کودار، فرهاد بشارت تحلیلگر سیاسی و هِرش علیزاده فعال مسئال سیاسی در ایران و کردستان سخنرانی خواهند کرد.

 

پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران با گرامیداشت شهدای کودار، از زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی تجلیل به عمل آورده است.

 

بنابر اطلاعیه سخنرانان و مباحث مورد بررسی بنابه برنامه پلاتفرم به این شرح است:

١-زینب بایزیدی، فعال و تحلیلگر مسائل زنان.

موضوع: بررسی وضعیت زنان در ابعاد اجتماعی، مدیریتی، قانونی و سیاسی.

 

٢-بسی شاماری، عضو شورای مدیریتی پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران

موضوع: اهمیت و ضرورت یک پلاتفرم دمکراتیک مشترک بین جنبش‌ها و خلق‌ها.

 

٣- اهون چیاکو: عضو شورای مدیریتی جامعەی ازاد و دمکراتیک شرق کردستان- کودار

موضوع: بررسی وضعیت سیاسی ایران و اهمیت پروژەی کودار و پژاک در مرحلەی کنونی ایران و کردستان

 

۴-فرهاد بشارت: تحلیلگر سیاسی در خصوص مسائل ایران

موضوع: بررسی اوضاع سیاسی و انالیز ضرفیتهای مدیریت شورایی در ایران.

 

۵-هِرش علی‌زادە: فعال وناظر مسائل سیاسی در ایران و کردستان.

موضوع :ضرورت همبستگی خلقها بە ویژە خلق کُرد و آذری و اهمیت همسویی احزاب سیاسی و خلقهای ایران و کردستان.

 

آدرس محل برگزاری نشست مذکور و راههای ارتباط با پلاتفرم دمکراتیک جنبشها و خلق‌‌های ایران:

Swed-Göteborg
Datum: 2018-10-13

Tid: 14:00-18:00                                                       

Plats: Hammarkulletorget 62B 

 42437 ANGERED  (Folkets Hus)

ارتباط؛ 

Email: [email protected]