فقر و نداری در صورت کودکان بلوچ موج می‌زند

یک مقام آموزش و پرورش در حالی از کمبود ١٢ هزار معلم در سیستان و بلوچستان خبر می‌دهد که تصاویر به دست آمده از کودکان منطقه نشان می‌دهد بسیاری از آنها حتی کفش ندارند که بپوشند.

یک مقام آموزش و پرورش در حالی از کمبود ١٢ هزار معلم در سیستان و بلوچستان خبر می‌دهد که تصاویر به دست آمده از کودکان منطقه نشان می‌دهد بسیاری از آنها حتی کفش ندارند که بپوشند.

 

در ویدئویی که کمپین فعالین بلوچ از یک مدرسه بلوچستان منتشر کرده است، فقر و سوء تغذیه و شرایط دردناک در صورت کودکان بلوچ موج می‌زند. آنها یا در مدارس کپری درس می‌خوانند یا همان مدارس کپری را هم ندارند. کودکان بلوچ هم مانند کردها و ملل غیر فارسی زبان ایران از حق تحصیل به زبان مادری خود محروم هستند.

 

علیرضا نخعی مدیرکل آموزش و پرورش سیستان اعلام کرده که دوازده هزار معلم برای سیستان و بلوچستان نیاز وجود دارد.

 

دانش آموزان بلوچستان در مقایسه با دانش آموزان دیگر مناطق ایران از امکانات بسیاری بی بهره اند اما مقامات ایرانی وجود تبعیض نژادی و مذهبی در ایران را انکار می‌کنند.