فیزیکدان ایرانی تنها بخاطر تن صدا از دانشگاه اخراج شده است

دکتر قاسم اکسیری فرد، فیزیکدان ایرانی که بخاطر تن صدای نازک خود از دانشگاه تهران اخراج شده است اعلام کرد امروز در اعتراض به این حکم ناعادلانه در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران دست به تحصن زده است.

دکتر قاسم اکسیری فرد، فیزیکدان ایرانی که بخاطر تن صدای نازک خود از دانشگاه تهران اخراج شده است اعلام کرد امروز در اعتراض به این حکم ناعادلانه در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران دست به تحصن زده است.

 

دکتر اکسیری‌فرد امیدوار است در کشورش دیگر هیچکس به خاطر رنگ پوست یا تن صدا بر کنار نشود، می گوید تا زمان عذرخواهی رسمی دانشگاه و وزارت علوم، به اعتراض خود ادامه خواهد داد.