مبارزان حملات تبهکاران را در منبج درهم شکستند

مبارزان مجلس نظامی منبج حملات تبهکاران را با شکست همراه کردند

مبارزان مجلس نظامی منبج حملات تبهکاران را با شکست همراه کردند.

 

شب گذشته تبهکاران درصدد حمله به مواضع مبارزان مجلس نظامی منبج در شمال سوریه شدند که با پاسخ سنگین مبارزان همراه بود. مبارزان توانستند حملات تبهکاران را درهم بشکنند و یک تبهکار را به هلاکت برسانند.

 

عملیات مبارزان مقابل تبهکاران در این منطقه ادامه درارد.