مجسمه هیتلر تُرک از جشنواره فرهنگی در آلمان برچیده شد

مجسمه طیب اردوغان شب گذشته در چهارچوب یک جشنواره هنری در شهر ویسبادن قرار داده شده بود. واکنش به قرار دادن مجسمه بحدی گسترش یافت که شهرداری مجبور به برچیدن آن شد. معترضان روی مجلس نوشته بودند ؛'هیتلر ترکیه'

مجسمه طیب اردوغان شب گذشته در چهارچوب یک جشنواره هنری در شهر ویسبادن قرار داده شده بود. واکنش به قرار دادن مجسمه بحدی گسترش یافت که شهرداری مجبور به برچیدن آن شد. معترضان روی مجلس نوشته بودند ؛'هیتلر ترکیه'

 

مسئولان جشنواره مدعی شدند که با هدف کسب توجه اذهان عمومی این مجسمه را در مقابل ساختمان پلیس ویسبادن قرار داده‌اند اما با واکنش‌های عمومی روبرو گردیده و مجبور به برچیدن آن شده‌اند. گروه‌های ضد نازی و ضد فاشیست در آلمان بشدت از اردوغان متنفر هستند و قرار دادن مجسمه با واکنش‌های تند آنان مواجه شد.

 

به گفته اولیور فرانز مسئول نیروهای پلیس محلی ویسبادن مابین منسوبان به اردوغان و گروههای ضد نازی درگیری روی داده و شهردار مجبور به برچیدن مجسمه شده است.