محمد آتیلا بانکدار ترکیه‌ای به جرم پولشویی برای ایران روانه زندان شد

دادگاه آمریکایی مهمت هاکان آتیلا، از مدیران هالک بانک ترکیه را به جرم کمک و پولشویی برای دور زدن تحریم‌های ایران به ۳۲ ماه زندان محکوم کرد

دادگاه آمریکایی مهمت هاکان آتیلا، از مدیران هالک بانک ترکیه را به جرم کمک و پولشویی برای دور زدن تحریم‌های ایران به ۳۲ ماه زندان محکوم کرد.

 

روز گذشته دادگاه رسیدگی به پرونده محمد هاکان آتیلا از مدیران سابق بانک خلق یا هالک بانک و همدست رضا ضراب تاجر ایرانی – ترکیه ای برگزار شد. این دادگاه که با ریاست قاضی ریچارد برمن برگزار گردید  و در آن آتیلا گناه کار شناخته و به تحمل سه سال حبس محکوم شد. اتهام محمد آتیلا پولشویی و کمک به ایران در زمان تحریم‌های هسته‌ای امریکا در برابر ایران بوده است.

 

گفتنی‌ست که دادستانی نیویورک محکومیتی به مدت ١٥ سال برای محمد هاکان آتیلا درخواست کرده بود که با این درخواست مخالفت شد.