محکوم کردن حملات دولت ترکیه مقابل عَفرین در شهر تروندهایم نروژ

حملات اشغالگرانه دولت ترکیه مقابل روژاوای کردستان در شهر تروندهایم کشور نروژ با برگزاری فعالیت اعتراضی محکوم شد

حملات اشغالگرانه دولت ترکیه مقابل روژاوای کردستان در شهر تروندهایم کشور نروژ با برگزاری فعالیت اعتراضی محکوم شد.

 

شهروندان کُرد و نروژی برای محکوم کردن حملات دولت غاصب ترکیه در عَفرین اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی در شهر تروندهایم نروژ کردند و ترور ارتش ترکیه را در برابر شهروندان کانتون عفرین را محکوم کردند.

 

در این تجمع اعتراضی نماینده حزب سرخ نروژ، انجمن پشتیبانی از کردستان شرکت کرده و اعلام کردند که حملات دولت ترکیه در برابر شهروندان غیره قابل قبول است و آن را محکوم کردند.

 

معترضان در این فعالیت اعتراضی با سر دادن شعار"عَفرین استوار است و پابرجا"، "نفرت بر استعمارگری"،" کوبانی پیروز شد، عفرین نیز پیروز است"، "زنده باد مقاومت عَفرین"، یک بار دیگر حمایت و پشتیبانی خود را از مقاومت تاریخی عَفرین اعلام کردند.