مردم برازجان در اعتراض به بی آبی شعار 'مرگ بر دیکتاتور' سردادند

اعتراضات مردم شهرستان برازجان در استان بوشهر، در دومین شب متوالی همچنان ادامه داشت. آنها نیز مشکل آب دارند.

اعتراضات مردم شهرستان برازجان در استان بوشهر، در دومین شب متوالی همچنان ادامە داشت. آنها نیز مشکل آب دارند.

 

اهالی برازجان در اعتراض بە بی آبی و مشکلات فراوان در برنامەهای توزیع آب، برای دومین شب متوالی بە خیابانها آمدند.

 

معترضان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.

 

بحران بی آبی در استان بوشهر طی سالجاری ابعاد گستردەای نسبت بە قبل بە خود گرفتە و مسئولان نظام بجز وعدە هیچ تدبیر دیگری ندارند.