مشخصات ١٠٠ عرب بازداشت شده اعتراضات اهواز/ از سرنوشت دیگران خبری در دست نیست

اعلام شد که در این تظاهرات بیش از ۴٠٠ نفر بازداشت شده‌ و نیروهای نظامی فراوانی از دیگر استانها برای سرکوب خلق عرب اهواز گسیل شده بودند.

خلق عرب اهواز پس از تشدید سیاست تبعیض ملی جمهوری اسلامی و راهکارهای انکار هویتی از روز هشتم فروردین به خیابان‌ها آمده و اعتراضات فراگیری را آغاز کردند. دامنه اعتراضها در شهرهای اهواز به خصوص محله‌های ملاشیه، کوی علوی و بازار مرکزی این شهر، شهرهای ماهشهر، عین دو، حمیدیه، کوت عبدالله، خرمشهر و آبادان شاهد حضور معترضان در خیابان‌ها بودند کشیده شد و نیروهای رژیم با به آشوب کشیدن گردهمایی‌ها تعداد زیادی از معترضان را بازداشت کردند.

 

اعلام شد که در این تظاهرات بیش از ۴٠٠ نفر بازداشت شده‌ و نیروهای نظامی فراوانی از دیگر استانها برای سرکوب خلق عرب اهواز گسیل شده بودند.

 

پخش برنامه کودک در صدا و سیمای ایران که در آن از هویت ساکنان خوزستان انکار شده بود به اعتراضهایی منجر شد که به گفته فعالان عرب چنین اقدام رسانه‌ای، نژادپرستانه و توهین به عرب‌های خوزستان و نادیده گرفتن هویت آنان به شمار می‌رود.

 

معترضان در روزهای اول با مطرح کردن حداقل مطالبه، خواستار عذرخواهی صدا و سیما شدند اما پس از چند روز و بی‌پاسخ ماندن این مطالبه، در شعارهای سر داده شده توسط معترضان، مطالبات دیگری نیز مطرح شد.

 

کریم دحیمی، فعال سیاسی عرب و مدافع حقوق بشر در گفت‌وگو با هرانا از تداوم بازداشت‌ها خبر داده و خاطرنشان نمود در بین بازداشت شدگان داهها دانش‌آموز ١١ تا ١۶ ساله به چشم می‌خورند.

 

این فعال سیاسی درباره شعارها و خواسته‌های معترضان نیز گفته بود: “انتقال آب از سرشاخه‌های کارون، توقف روند تخریب محیط زیست، تغییر نگاه امنیتی حاکم بر استان، متوقف شدن روند دستگیری و زندان کنشگران عرب، متوقف شدن تغییر بافت جمعیتی، حق تحصیل به زبان مادری، مشکلات بیکاری، استخدام‌های غیربومی، حقوق معوقه کارگران، تاسیس روزنامه و رسانه‌های مستقل به زبان عربی از جمله مطالباتی است که از سوی معترضان مطرح شده است.

 

معترضان در روزهای اخیر با سر دادن شعارهایی مانند “زندانیان سیاسی را آزاد کنید”، “سازمان‌های بین‌المللی به داد مردم خوزستان برسند”، “ما ذلت را نمى‌پذیریم”، “جانم فداى اهواز”، “اهواز عشق من است”، “ما اینجا هستیم اینجا سرزمین آبا و اجدادی ما است”، “من عرب هستم” و “اهواز را نمی‌دهیم” به سیاست‌های صدا و سیما واکنش نشان دادند."

 

لیست اسامی بازداشت شدگان اعتراضات خلق عرب به نقل از هرانا از این قرار است:

خدیجه نیسی – اهل محله شعیبیه – بازداشت شده در ۹ فروردین – محل بازداشت: بازار مرکزی اهواز

عایشه نیسی – ۱۹ ساله اهل محله شعیبیه – بازداشت شده در ۹ فروردین – محل بازداشت: بازار مرکزی اهواز

محمود بیت سیاح – اهل محله آخر آسفالت – بازداشت شده در ۹ فروردین – محل بازداشت: بازار مرکزی اهواز

خالد مهاوی – اهل محله آخر آسفالت – بازداشت شده در ۹ فروردین – محل بازداشت: بازار مرکزی اهواز

منصور تمیمی – اهل کوی سیاحی – بازداشت شده در ۱۰ فروردین – محل بازداشت: محله کیان پارس اهواز

وسام سواری – ۱۹ ساله اهل محله سپیدار – بازداشت شده در ۱۰ فروردین – محل بازداشت: اهواز

شهاب نعامی – اهل زویه – بازداشت شده در ۱۰ فروردین – محل بازداشت: اهواز

حسن کتانی – اهل زویه – بازداشت شده در ۱۰ فروردین – محل بازداشت: اهواز

علی خسرچی – ۲۳ ساله – بازداشت شده در ۱۰ فروردین – محل بازداشت: بازار عبدالحمید اهواز

عدنان بیانات سکینی – ۳۷ ساله اهل کوی علوی – بازداشت شده در ۱۲ فروردین – محل بازداشت: اهواز

جمعه سواری – ۳۲ ساله اهل کوی علوی – بازداشت شده در ۱۲ فروردین – محل بازداشت: اهواز

سوری ثعالبی (سواری) – ۴۷ ساله اهل کوی علوی – بازداشت شده در ۱۲ فروردین – محل بازداشت: اهواز

کاظم طرفی – ۴۰ ساله اهل کوی گلستان – بازداشت شده در ۱۲ فروردین – محل بازداشت: اهواز

نعیم حمیدی ، روزنامه نگار، – محل بازداشت: اهواز

عدنان خسرچی بازداشت شده در ۱۰ فروردین – محل بازداشت: شهر کوت عبدالله

سعد نواصری بازداشت شده در ۱۰ فروردین – محل بازداشت: شهر کوت عبدالله

محمد حزبیان – ۳۶ ساله – بازداشت شده در ۱۰ فروردین – محل بازداشت: شهر کوت عبدالله

محمد جلیل کنون –  بازداشت شده در ۱۰ فروردین – محل بازداشت: شهر کوت عبدالله

اسد نواصری بازداشت شده در ۹ فروردین – محل بازداشت: شهر کوت عبدالله

سجاد جامعی – ۲۵ ساله – بازداشت شده در ۱۲ فروردین – محل بازداشت: شهر کوت عبدالله

محمد فتلاوی – ۲۷ ساله – بازداشت شده در ۱۲ فروردین – محل بازداشت: شهر کوت عبدالله

صلاح بغلانی – اهل کوی سلیچ – بازداشت شده در ۱۱ فروردین – محل بازداشت: آبادان

علی بغلانی – اهل کوی سلیچ – بازداشت شده در ۱۱ فروردین – محل بازداشت: آبادان

علی جنادله – ۲۲ ساله اهل کوی بورده – بازداشت شده در ۱۰ فروردین – محل بازداشت: آبادان

فواد حردانی – محل بازداشت: شهر ماهشهر

فاضل البوصبیح – محل بازداشت: شهر ماهشهر

حسین البوصبیح – محل بازداشت: شهر ماهشهر

ابراهیم آل بوعلی – محل بازداشت: شهر ماهشهر

فاضل عوادی – محل بازداشت: شهر ماهشهر

محمد البوغبیش (البوبدر) – محل بازداشت: شهر ماهشهر

ستار آل بوصبیح – محل بازداشت: شهر ماهشهر

پیروز آل بوصبیح – محل بازداشت: شهر ماهشهر

حمید البوغبیش (زبیدی) – محل بازداشت: شهر ماهشهر

رضا البوغبیش – محل بازداشت: شهر ماهشهر

مهدی آلبوغبیش – محل بازداشت: شهر ماهشهر

سعید سوارى، بازداشت شده در ۱۴ فروردین- محل بازداشت: شهر اهواز

محمد بیانات بنی سکینی، ۱۷ ساله، بازداشت شده در ۱۶ فروردین- محل بازداشت: شهر اهواز

ماجد زهیری، بازداشت شده در ۱۶ فروردین- محل بازداشت: شهر اهواز

خالدیه طرفى، فرزند حمید العاصى، بازداشت شده در ۱۵ فروردین- محل بازداشت: شهر اهواز

على عبیات، فرزند سمیچ، بازداشت شده در ۱۶ فروردین- محل بازداشت: شهر اهواز

مصطفى سوارى، بازداشت شده در ۱۶ فروردین- محل بازداشت: شهر اهواز

سجاد سواری، فرزند اذیاب، ۳۲ ساله، بازداشت شده در ۱۶ فروردین- محل بازداشت: شهر اهواز

عبدالعال دورقى، شاعر ۵۰ ساله، بازداشت شده در ۱۶ فروردین، به زندان مرکزی اهواز منتقل شده است – محل بازداشت: شهر اهواز

صادق سواری، بازداشت شده در ۱۳ فروردین- محل بازداشت: شهر اهواز

قاسم اهوازى، بازداشت شده در ۱۸ فروردین- محل بازداشت: شهر اهواز

نادر آل بوغبیش، بازداشت شده در ۱۷ فروردین- محل بازداشت: شهر ماهشهر

سلمان عبیات، بازداشت شده در روزهای اول اعتراضات- محل بازداشت: شهر حمیدیه

على عبیداوى، فرزند طالب، بازداشت شده در ۱۱ فروردین- محل بازداشت: شهر حمیدیه

على عبیداوى، فرزند ورور، بازداشت شده در ۱۱ فروردین- محل بازداشت: شهر حمیدیه

نجم سوارى، بازداشت شده در ۱۲ فروردین- محل بازداشت: شهر عین دو

سید فلاح موسوی، ۲۳ ساله، بازداشت شده در ۱۵ فروردین- محل بازداشت: شهر عین دو

میثم علوانی، ۱۹ ساله، بازداشت شده در ۱۵ فروردین- محل بازداشت: شهر عین دو

عاشور سواری، بازداشت شده در ۱۵ فروردین- محل بازداشت: شهر عین دو

عارف سواری، بازداشت شده در ۱۵ فروردین- محل بازداشت: شهر عین دو

علی سواعدی، بازداشت شده در ۱۵ فروردین- محل بازداشت: شهر عین دو

حمود سواعدی، بازداشت شده در ۱۵ فروردین- محل بازداشت: شهر عین دو

ماجد سواعدی، بازداشت شده در ۱۵ فروردین- محل بازداشت: شهر عین دو

عباس سواعدی، بازداشت شده در ۱۵ فروردین- محل بازداشت: شهر عین دو

علی دحیمی، بازداشت شده در ۱۵ فروردین- محل بازداشت: شهر عین دو

جمیل دحیمی، بازداشت شده در ۱۵ فروردین- محل بازداشت: شهر عین دو

سمعت دحیمی، بازداشت شده در ۱۵ فروردین- محل بازداشت: شهر عین دو

جاسم علوانی، بازداشت شده در ۱۵ فروردین- محل بازداشت: شهر عین دو

علی علوانی، بازداشت شده در ۱۵ فروردین- محل بازداشت: شهر عین دو

ماجد زهیری، بازداشت شده در ۱۵ فروردین- محل بازداشت: شهر عین دو

ایوب زهیری، بازداشت شده در ۱۵ فروردین- محل بازداشت: شهر عین دو

سید عادل موسوی، بازداشت شده در ۱۵ فروردین- محل بازداشت: شهر عین دو

مجید نیسی، بازداشت شده در ۱۵ فروردین- محل بازداشت: شهر عین دو

جواد نیسی، بازداشت شده در ۱۵ فروردین- محل بازداشت: شهر عین دو

جاسم سوارى، بازداشت شده در ۱۵ فروردین- محل بازداشت: شهر عین دو

سید رضا موسوی، ۲۵ ساله، بازداشت شده در ۱۷ فروردین – محل بازداشت: محله ملاشیه شهراهواز

علی بدوی،۲۰ ساله، بازداشت شده در ۱۷ فروردین – محل بازداشت: محله ملاشیه شهراهواز

عباس سیلاوی، ۲۳ ساله، بازداشت شده در ۱۷ فروردین – محل بازداشت: محله ملاشیه شهراهواز

حسین خسرجى، ۱۹ ساله، بازداشت شده در ۱۷ فروردین – محل بازداشت: محله ملاشیه شهراهواز

محمد حیاوی، ۲۲ ساله، بازداشت شده در ۱۷ فروردین – محل بازداشت: محله ملاشیه شهراهواز

رضا زویدات، ۲۶ ساله، بازداشت شده در ۱۷ فروردین – محل بازداشت: محله ملاشیه شهراهواز

میثم خسرجى، ۲۸ ساله، بازداشت شده در ۱۷ فروردین – محل بازداشت: محله ملاشیه شهراهواز

جواد کروشاوی، بازداشت شده در ۱۷ فروردین – محل بازداشت: محله ملاشیه شهراهواز

حسین نیسی، بازداشت شده در ۱۷ فروردین – محل بازداشت: شهر سوسنگرد

موسی خالدی، اهل رامشیر، بازداشت شده در ۱۶ فروردین- محل بازداشت: شهر رامشیر

ناصر مزرعه – اهل شهر ابوحمیظه – بازداشت شده در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

هادی جلالی – اهل شهر سوسنگرد – بازداشت شده در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

حسین استعداد(سعیدى) – ۲۴ ساله اهل شهر سوسنگرد – بازداشت شده در ۲۰ فروردین۱۳۹۷

توفیق فلاحیه – اهل شهر سوسنگرد – بازداشت شده در ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

خالد طرفى – اهل کوت عبدالله – بازداشت شده در ۱۰ فروردین ۱۳۹۷

حمید حیدرى – ۲۹ ساله اهل منطقه کیان شهر اهواز – بازداشت شده در ۱۹ فروردین ۱۳۹۷

سعید سالمى – ۴۰ ساله اهل شهر اهواز – بازداشت شده در ۱۶ فروردین ۱۳۹۷

امیر باوى – ۱۶ ساله اهل کوت عبدالله – بازداشت شده در ۱۰ فروردین ۱۳۹۷

عباس منابى – ۳۲ ساله اهل کوى علوى شهر اهواز – بازداشت شده در ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

احمد حمیداوی – اهل کوت عبدالله – بازداشت شده در ۱۰ فروردین ۱۳۹۷

احمد حیدری – ۲۶ ساله اهل کوى علوى – بازداشت شده در ۹ فروردین ۱۳۹۷

قاسم دحیمی – ۲۴ ساله اهل روستاى شط العباس دشت آزادگان – بازداشت شده در ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

احمد عبیداوى، فرزند شنان – اهل شهر حمیدیه – بازداشت شده در ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

مصطفى عبیات، فرزند عبدالنبى – از اهالى شهر حمیدیه – بازداشت شده در ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

عباس ساعدى – اهل شهر حمیدیه – بازداشت شده در ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

جمال نزال عبیات – اهل شهر حمیدیه – بازداشت شده در ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

عباس نزال عبیات – اهل شهر حمیدیه – بازداشت شده در ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

مرتضى منصورى، فرزند عبدالله – ۱۵ ساله اهل منطقه ملاشیه در شهر اهواز – بازداشت شده در ۱۷ فروردین ۱۳۹۷

لیلا بروایه – شهروند عرب ساکن شهر تهران – بازداشت شده در ۱۶ فروردین ۱۳۹۷

هادى عفراوى – اهل کوى علوى شهر اهواز – بازداشت شده در ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

عباس حیدرى – ۱۸ ساله اهل کوى علوى شهر اهواز – بازداشت شده در ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

رسول بترانی – ۲۸ ساله اهل اهواز – بازداشت شده در ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

صادق بترانی – ۲۹ ساله اهل اهواز – بازداشت شده در ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

نوح بترانی – ۱۶ ساله – بازداشت شده در روزهای اخیر – منتقل شده به زندان فجر اهواز – محل بازداشت: شهر اهواز