نامه دبیر کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری به خامنه‌ای: کارگران را آزاد کنید

دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای به علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی ایران از ادامه برخورد با تشکل‌های مستقل و فعالان کارگری در ایران انتقاد کرد.

دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای به علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی ایران از ادامه برخورد با تشکل‌های مستقل و فعالان کارگری در ایران انتقاد کرد.

 

شارون بارو در نامه خود به خامنەای ضمن انتقاد از برخورد امنیتی با فعالان کارگری از وضعیت جسمانی محمود صالحی که اخیرا توسط نیروهای امنیتی در سقز بازداشت شد ابراز نگرانی کرده است.

محمود صالحی فعال کارگری کرد است که از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد اما برای تحمل دوره حبس یکساله خود به زندان منتقل شده است. او چند روز پیش به دلیل ناراحتی شدید قلبش از زندان به بیمارستانی در سقز اعزام شد.

دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه خود به خامنەای خواستار آزادی محمود صالحی شده و همچنین به برخورد امنیتی با ابراهیم مددی و داوود رضوی، ‌دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه اشاره کرده است.

 

شارون بارو با تأکید بر لزوم آزادی فعالیت تشکل‌های کارگری در ایران خواستار لغو احکام زندان فعالین کارگری شده است.