نیروی انتظامی یک جوان بلوچ را به قتل رساند

نیروهای انتظامی رژیم جمهوری اسلامی در استان کرمان یک جوان بلوچ را با شلیک مسقیم کشتند

نیروهای انتظامی رژیم جمهوری اسلامی در استان کرمان یک جوان بلوچ را با شلیک مسقیم کشتند.

 

کمپین فعالین بلوچ اعلام کرد که نیروهای انتظامی دولت ایران روز گذشته یک جوان بلوچ با هویت فرهاد لکزائی در منطقه ناصرآباد استان کرمان را به ضرب گلوله به قتل رساندند.

 

پدر این جوان اظهار داشت که فرزندش تنها با خودروی سواری خویش کار مسافرکشی انجام داده و بعد از اثابت گلوله به سر فرزندش توسط نیروهای انتظامی ماشین او واژگون شده و فرهاد کاملا در آتش سوخته است.

 

گفتنی‌ست که در هفته گذشته نیز نیروهای انتظامی در جاده سراوان به خودرویی دیگر تیراندازی کرده و ١٩ نفر از مهاجران افغانی را کشته و زخمی کردند.