هشت درویش گنابادی در زندان تهران اقدام به اعتصاب غذا کردند

هشت تن از دراویش زندانی در اعتراض به نقض حقوق خود در زندان تهران اقدام به اعتصاب غذا کردند

هشت تن از دراویش زندانی در اعتراض به نقض حقوق خود در زندان تهران اقدام به اعتصاب غذا کردند.

 

اعتصاب‌کنندگان خواستار پایان دادن به حصر خانگی نورعلی تابنده دراویش گنابادی و آزادی بی قید و شرط ٣٦٠ تن از دراویش از زندان شدند که در اعتراضات سال گذشته در تهران بازداشت شده بودند.

 

گفتنی‌ست که دراویش گنابادی بارها از سوی ماموران رژیم ایران مورد تمسخر و بیاحترامی در زندان قرار گرفته اند و از دادن حق اولیه آنها در زندان نیز امتناع می ورزند.