هیئت جنوب کردستان وارد شهر عفرین شد

باوجود حملات توپخانه‌ای شدید دولت غاصبگر ترکیه، هیئت باشور کردستان متشکل از نهاد‌ها و شخصیت‌های سیاسی وارد شهر عَفرین شد

باوجود حملات توپخانه‌ای شدید دولت غاصبگر ترکیه، هیئت باشور کردستان متشکل از نهاد‌ها و شخصیت‌های سیاسی وارد شهر عَفرین شد.

 

دولت ترکیه با حملات وحشیانه درصدد جلوگیری از ورود هیئت آمده از جنوب کردستان برای حمایت از مقاومت تاریخی کانتون عَفرین بود.

 

خبرنگار خبرگزاری فرات در منطقه اعلام کرد که این هیئت اکنون وارد شهر عَفرین شده و دولت ترکیه باوجود حملات نیز نتوانسته مانع ورود آن‌ها شود.