وستا رسول: بدون هماهنگی با ما، فعالیت هر نیرویی در کرکوک غیرقانونی است

فرمانده کل نیروهای پیشمرگ در محور کرکوک، وستا رسول در ارتباط با اقدامات دولت ترکیه مبنی بر ارسال اسلحه به کرکوک  تصریح کرد که آنان حضور هر نیرویی بدون هماهنگی با استانداری و مرکز فرماندهی نیروهای پیشمرگ ...

فرمانده کل نیروهای پیشمرگ در محور کرکوک، وستا رسول در ارتباط با اقدامات دولت ترکیه مبنی بر ارسال اسلحه به کرکوک  تصریح کرد که آنان حضور هر نیرویی بدون هماهنگی با استانداری و مرکز فرماندهی نیروهای پیشمرگ را غیرقانونی می‌دانند و آنرا نخواهند پذیرفت

 

وستا رسول در گفتگو با خبرگزاری فرات شرکت کرد و به پرسشهای ما پاسخ داد.

 

"هیچ نیروی دیگری را نمی‌پذیریم"

 

فرمانده پیشمرگ در محور کرکوک، وستا رسول موضوع ارسال اسلحه از سوی رژیم ترکیه به برخی گروههای وابسته به آنکارا و آموزش اعضای وابسته به گروههای مذکور را مورد ارزیابی قرار داد. این فرمانده پیشمرگ ضمن عدم اطلاع خود از موضوع یادشده، تصریح کرد که تمام نیروهای حاضر در کرکوک با هماهنگی و موافقت استانداری و فرماندهی‌ نیروهای پیشمرگ مستقر شده‌اند و "استقرار هر نیرویی خارج از آگاهی و هماهنگی با استانداری غیر قابل قبول است. [تشکیل و تجهیز] این نیروها غیرقانونی است."

 

نیروهای مسلح ١۵٠ نفره

 

رسول اظهاراتی را منبی بر گروه مسلح جبهه ترکمن عراق وابسته به ترکیه در شهر کرکوک ایراد کرد و گفت:"بر اساس مدارکی که در اختیار داریم تعداد اعضای مسلح آنها ١۵٠ نفر است. این گروه ١۵٠ نفره در مناطق تحت کنترل ما قرار دارند و شماره‌ سریال اسلحه‌های آنان هم در استانداری کرکوک قید شده است."

 

ضبط اسلحه در بخش یایچی حومه کرکوک

 

بر اساس گزارشهای رسیده از منابع امنیتی آگاه، شب گذشته افرادی مسلح در بخش یایچی کرکوک دیده شده‌ و از سوی پیشمرگ‌های این محور بازداشت شدند. اسلحه‌های آنان هم ضبط شده است. از تعداد افراد این گروه مسلح و اسلحه‌های آنان گزارش مستندی در دست نیست.