پخش تصاویر نبرد رو در روی گریلا با غاصبگران در جنوب کردستان

تلویزیون اینترنتی گریلا تی‌وی تصاویر عملیات گریلا در منطقه سیدکان روز (٣١ مه/١٣ خرداد) در برابر نظامیان ترکیه را انتشار داد

تلویزیون اینترنتی گریلا تی وی تصاویر عملیات گریلا در منطقه سیدکان روز (٣١ مه/١٣ خرداد) در برابر نظامیان ترکیه را انتشار داد.

 

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی ه.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای کتبی اعلام کرده بود که گریلاهای آن‌ها در منطقه سیدکان جنوب کردستان در عملیاتی نظامیان ارتش ترکیه را را درهم کوبیدند.

تلویزیون اینترنتی گریلا تی وی اقدام به انتشار تصاویر عملیات گریلا کرد. همانطور که در تصاویر هم به وضوح دیده می‌شود نظامیان دولت ترکیه توان مقابله با گریلاهای ه.پ.گ/ یژاستار را ندارند.