پلیس ترکیه به منزل سرپیل کمال‌بای یورش بردند

بامداد امروز پلیس ترکیه به منزل سَرپیل کمال‌بای در شهر استانبول این کشور یورش برده و درب منزل نامبرده را شکسته و وارد خانه او شدند. پلیس اقدام به جستجو در منزل کمال‌بای کرد

بامداد امروز پلیس ترکیه به منزل سَرپیل کمال‌بای در شهر استانبول این کشور یورش برده و درب منزل نامبرده را شکسته و وارد خانه او شدند. پلیس اقدام به جستجو در منزل کمال‌بای کرد.

 

سرپیل کمال بای از اعضاء حزب دمکراتیک خلق ها ه.د.پ می باشد و در حمله پلیس در منزل شخصی خود نبوده است.

 

گفتنی‌ست که حمله پلیس ترکیه به منزل سرپیل کمال بای در چارچوب کودتای سیاسی آ.ک.پ بوده است.