پ.ك.ك: "پیروزی‌های عظیمی در راه است"

شورای رهبری حزب کارگران کردستان ـ پ.ک.ک در رابطه با فرا رسیدن سالروز توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر خلق کُرد-عبدالله‌ اوجلان در ۱۵ فوریه‌ی ۱۹۹۹ بیانیه‌ای کتبی منتشر کرد

شورای رهبری حزب کارگران کردستان ـ پ.ک.ک در رابطه با فرا رسیدن سالروز توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر خلق کُرد-عبدالله‌ اوجلان در ۱۵ فوریه‌ی ۱۹۹۹ بیانیه‌ای کتبی منتشر کرد

 

شورای رهبری پ.ک.ک در این بیانیه تصریح کرده که حمله به عفرین در راستای تداوم توطئه‌ی بین‌اللملی علیه رهبر خلق کُرد عبدالله‌ اوجلان می‌باشد.

 

متن بیانیه‌ به شرح زیر می‌باشد:

"وارد بیستمین سال توطئه‌ی بین‌المللی ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ می‌شویم که از سوی سیستم‌های استعمارگرـ نابودگر علیه عبدالله ‌اوجلان رهبر خلق کُرد تدارک دیده شده بود. همچنین وارد بیستمین سال مقاومت برای موجودیت و آزادی خلق کُرد می‌شویم که در مقابله با این توطئه‌ صورت می‌گیرد. قبل از هرچیزی ما به مقاومت همراه با صبر و ایستادگی رهبر آپو علیه سیستم شکنجه‌ی زندان امرالی درود می‌فرستیم. ما توطئه‌ی ۱۵ فوریه را که صفحه‌ای سیاه برای تاریخ بشریت در قرن بیستم و همچنین روز قتل‌عام خلق کُرد محسوب می‌شود، محکوم می‌کنیم. همچنین از تمام شهیدان شجاع خود که طی این بیست سال با شعار "نمی‌توانند خورشید ما را تاریک کنند" از موجودیت و آزادی خلق کُرد دفاع کرده‌اند، با احترام یاد می‌کنیم.

 

در بیستمین سال توطئه تمام دمکراسی‌ خواهان را فرامی‌خوانیم که علیه این توطئه‌ی بین‌اللملی بپاخیزند و برای آزادی رهبر عبدالله‌ اوجلان مبارزه کنند. اینگونه سیستم شکنجه‌ی امرالی را به کلی از بین ببرند.

 

توطئه علیه رهبر آپو با حمله به عفرین تداوم می‌یابد

توطئه‌ی بین‌المللی که در روز ۹ اکتبر سال ۱۹۹٨ آغاز شده بود، حمله‌ی سازماندهی شده‌ی سیستم سرمایه‌داری جهانی بود که با چشم‌پوشی از خلق کُرد درصدد نابودی آنان برآمد. این توطئه با پیشاهنگی ایالت‌متحده‌ی آمریکا، انگلستان و اسرائیل سازماندهی شده و توسط کشورهای مصر، یونان و روسیه به اجرا درآمد. رهبران حزب‌ دمکرات کردستان عراق ـ پ.د.ک و حزب اتحادیه‌ی میهنی ـ ی.ن.ک و بسیاری از دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد نیز برای همکاری در این حمله‌ی غیرانسانی به کار گرفته شده بودند. به اختصار تمام این توافقات و همکاری‌ها در سطح بین‌اللملی با هدف نابودی رهبر آپو و تصفیه‌ی جنبش آزادیخواهی خلق کُرد- پ.ک.ک صورت گرفت. در طول ۱۹ سال مقاومتی که رهبر آپو، جنبش آزادیخواهی و خلق‌مان با فداکاری و قهرمانی از خود نشان داده‌اند، تمامی محاسبات سیستم سرمایه‌داری جهانی را زیرورو کرده و توطئه را خنثی نموده‌اند.

 

با وجود تمام قهرمانی‌ها‌ و اتحادی که در طول این ۱۹ سال توطئه را خنثی کرده باشد نیز، همانطور که در اقدامات جمهوری فاشیست ترکیه مشهود است، امروزه ذهنیت توطئه‌گر با سیاستی متحجرانه سعی در تداوم توطئه دارد. سیستم صدساله‌ی نابودی و انکار خلق کُرد و توطئه‌ی بین‌المللی ۲۰ ساله، امروز با حمله‌ی وحشیانه‌ی رژیم نژادپرست به عفرین تداوم می‌یابد. اگر به حمله‌ی اشغالگرانه علیه عفرین و مقاومت قهرمانانه‌ای که طی این ۲۵ روز در پاسخ به حملات ارتش ترکیه و تبهکارانش صورت می‌گیرد، بنگریم به آسانی حقیقت این توطئه‌ی بین‌المللی و چگونگی پیشبرد آن قابل مشاهده است. بنابراین مقاومت قهرمانه‌ی خلق عفرین در مقابل ارتش اشغالگر ترکیه، مبارزه علیه این توطئه‌ی بین‌المللی به حساب می‌آید و پیروزی مقاومت عفرین به معنای شکست توطئه‌ی بین‌المللی و نابودی آن می‌باشد.

 

زمانی که به شکست و ناچاری ذهنیت‌های فاشیست، استعمارگر و توطئه‌گر در عفرین و اینکه چگونه در باتلاق سیاست‌های خود گیر کرده‌اند بنگریم، به وضوح قابل مشاهده است که توطئه‌ی بین‌المللی دیگر برای آنها دستاوردی در برندارد. بنابراین اصرار بر تداوم توطئه، سیستم شکنجه‌ی امرالی و انکار خلق کُرد پوچ و بی‌معنی است و تمام نیروهایی که توطئه‌ی بین‌المللی را مدیریت می‌کنند بایستی در سیاست انکار و نابودی خلق کُرد بازنگری کرده و موجودیت و آزادی خلق کُرد را به رسمیت بشناسند.  

 

در مقابله با حملات وحشیانه‌ی نیروهای جهانی که بر اساس سیاست و ذهنیت استعمارگر ـ نابودگر به مدت ۲۰ سال علیه خلق کُرد در جریان است، رهبر آپو و گریلاها‌یمان با پیشاهنگی احزاب، جنبش زنان و جوانان و تمام خلق کُردستان مقاومت قهرمانانه‌ای را از خود نشان دادند و با این مقاومت، سیاست دمکراتیک و آزادیخواهانه را در عرصه‌ی تئوریک و عملی توسعه بخشیدند. بر همین اساس نیز در شمال کردستان انقلاب برای ملت دمکراتیک توسعه یافت. در روژآوای کردستان انقلاب آزادی‌بخش تحقق یافت. در جنوب کردستان برای حفظ دستاوردهای ملی مبارزه انجام گرفت و در شرق کردستان نیز سازماندهی وسیعی بعمل آمد. انقلاب آزادی کردستان که بر مفهوم ملت دمکراتیک نضج گرفته، به پیشاهنگ انقلاب برای خاورمیانه‌ای دمکراتیک مبدل گشته است. انقلاب آزادی زنان نیز علاوه بر هر چهار بخش کردستان در تمام جهان توسعه یافته و راه بر زندگی‌ای آزاد و دمکراتیک گشوده است.

 

الگوی مدرنیته‌ی دمکراتیک که رهبر عبدالله اوجلان آن را ایجاد و پیشبرد داده است، راه زندگی آزاد را به تمام انسان‌ها در سراسر جهان نشان داد.

 

برای شناخت ویژگی مبارزه‌ی حقیقی بایستی به مقاومت تاریخی رهبر آپو در زندان امرالی که علیه توطئه‌ی بین‌المللی از خود نشان داده است، بنگریم و در مبارزات خود به عنوان تمثیل بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

 

شکی نیست که با تجربه‌ی ۱۹ ساله‌ی مبارزه و مقاومت علیه توطئه‌ی بین‌المللی که جنبش آزادیخواهی و خلق‌مان به انجام رسانده است، مقاومت عفرین نیز پیروزی بزرگی را به دنبال خواهد داشت. بایستی در هرچهار بخش کردستان و خارج از میهن نیز برای نابودی سیستم شکنجه‌ی زندان امرالی و آزادی رهبر آپو بسیج همگانی تشکیل شود.

 

بر این اساس ما بار دیگر تمام تشکیلات خود، نیروهای گریلا، زنان، جوانان، خلق‌مان، دوستان و تمام نیروهای دمکراتیک را فرامی‌خوانیم که در سال بیستم علیه توطئه‌ی بین‌المللی به شیوه‌ای فراگیرتر و متحدانه مبارزە کنند و حمله‌ی اشغالگرانه‌ی ارتش ترکیه به عفرین را محکوم کرده و با نابودی فاشیسم جریان‌های حاکم بر ترکیه، خلق‌ کُردستان و خلق‌های ترکیه را از مصیبت فاشیسم رهایی بخشند."