کاخ سفید نسبت به سرکوب شهروندان از سوی "دیکتاتوری ایران" هشدار داد

کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود از گزارشهای مربوط به بازداشت هزاران شهروند از سوی رژیم ایران ابراز کرده است.

کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود از گزارشهای مربوط به بازداشت هزاران شهروند از سوی رژیم ایران ابراز کرده است.

 

در بخشی دیگر از بیانیه به شکنجه و قتل بازداشت‌‌شدگان در زندان اشاره شده است. کاخ سفید به رژیم ایران هشدار داده که "در حالی که دیکتاتوری ایران حقوق اولیه شهروندان را سرکوب می‌کند ما ساکت نخواهیم نشست و رهبران ایران را مسئول هرگونه نقض حقوق [شهروندان] می‌دانیم."

 

در پایان ضمن تأکید بر آزادی فوری زندانیان سیاسی  از تظاهرات سراسری به عنوان "تظلم‌خواهی" و "پایان دادن به حوکمت سرکوب، فساد و هدردادن منابع ملی برای ماجراجویی نظامی" یاد شده است.