کشاورزان اصفهان علیه امام جمعه این شهر شعار دادند

روزشنبه کشاورزان شرق اصفهان در پاسخ به فراخوان قبلی در اعتراض به ندادن حق‌آبه برای ششمین روز متوالی در فلکه خوراسگان تجمع اعتراضی کردند.

روزشنبه کشاورزان شرق اصفهان در پاسخ به فراخوان قبلی در اعتراض به ندادن حق‌آبه برای ششمین روز متوالی در فلکه خوراسگان تجمع اعتراضی کردند.

 

کشاورزان و مردم اصفهان در حالی دست به تظاهرات زدند که یوسف طباطبایی امام جمعه و نماینده خامنه ای در این شهر ضمن تهدید معترضان، آنان فتنه گر خوانده بود.

 

معترضان اصفهانی با شعار طباطبایی حیا کن، اصفهان رو رها کن، به سخنان امام جمعه واکنش نشان دادند.

گزارشها می گویند تعداد زیادی از نیروهای سرکوبگر مسیر معترضان را در خیابان جی با گذاشتن مانع و ماشین های آبپاش بستند و کشاورزان و زنان اصفهانی در محل راه‌بند تحصن کردند.

 

نیروی های یگان ویژه همچنین با شلیک تیر هوایی و باتوم به مردم حمله ور شدند و ٣٠ نفر از کشاورزان و جوانان را دستگیر کردند.

شب گذشته نیز شهر اصفهان شاهد تظاهرات خشمگینانه مردم بود و گفته می‌شود کشاورزان دهستان شاتور با یک اتوبوس از یگان ویژه درگیر شدند و با سنگ شیشه‌های اتوبوس حامل آنها را شکستند. مزدوران از ترس با اتوبوس از صحنه گریختند.