کشته شدن یک جوان بلوچ و ناپدید شدن یک تن دیگر بر اثر شلیک نیروهای نظامی رژیم

بر اثر شلیک مستقیم نیروهای رژیم عباس قورچی زاده در دم جان باخته و دیگر سرنشین کشتی ماهیگیری با نام راشد نوری زاده تاکنون ناپدید میباشد

بنابر گزارش کمپین فعالین بلوچ روز شنبه ۲۶ آبان با شلیک مستقیم نیروهای دریابانی بندرعباس یک جوان بلوچ کشته و یک تن دیگر تاکنون ناپدید می‌باشد

 

این دو جوان بلوچ که اهل روستای ‌گهردوی سیریک هستند در کشتی ماهیگیری خود بودند که نیروهای نظامی دریابانی بندرعباس به آنها حمله کردند.

 

بر اثر شلیک مستقیم نیروهای رژیم عباس قورچی زاده در دم جان باخته و دیگر سرنشین کشتی ماهیگیری با نام راشد نوری زاده تاکنون ناپدید میباشد.

 

سیریک یک شهر بلوچ‌نشین در استان هرمزگان می‌باشد.

 

به دلیل شلیک مستقیم نیروها مسلح رژیم هر ساله تعداد زیادی از جوانان بلوچ به ظن حمل کالای قاچاق کشته می‌شوند.

 

بیکاری و فقر گسترده در شهرهای بلوچ‌نشین سبب روی آوردن جوانان بلوچ به حمل کالای قاچاق برای گذران زندگی می‌شود.