۴۹٢ نفر به دلیل ویروس کرونا در چین جانباخته‌اند

تعداد جانباختگان ویروس کرونا به ۴۹۴ تن افزایش یافت و روزانه بر شمار مبتلایان افزوده می‌شود.

بر اساس آمار هیئت بهداشتی مقابله با این ویروس، تعداد مبتلایان به این ویروس به ۲۴ هزار و ۵٩٧ تن افزایش یافته است. تنها در استان هوبئی شمار فوتی‌ها به ۴٧٩ و تعداد مبتلایان به ١۶۶٧٨ نفر رسیده است. برای کاهش خطر انتشار این ویروس روز دوشنبه‌ی گذشته هنگ کنگ تمامی نقاط مرزی خود را به روی سایر شهرهای چین بست.

برای اولین بار حکومت چین اعتراف کرد که برای مقابله با این بحران سلامت بی‌‌توجهی کرده‌اند به همین دلیل روز به روز راهنمایی‌ها و تصمیمات تازه‌ای برای مقابله با این بیماری منتشر می‌کند.

پس از پایان تکمیل بیمارستان ۱۰۰۰ تخت‌خوابی منطقه‌ی هوبئی نیز احتمال می‌رود در چند روز آینده نیز یک بیمارستان دیگر برای درمان مبتلایان به این ویروس تاسیس شود.