فرمانده نیروی انتظامی از مرگ معترضان به عنوان کشته‌سازی یاد کرد

به دنبال کشتار دست‌کم ٢۵ تن از شرکت کنندگان در اعتراضات اخیر و قتل شماری از دستگیرشدگان زیر شکنجه نهادهای امنیتی ایران، فرمانده نیروی انتظامی هم با استفاده از عبارت "کشته‌سازی" سعی در انکار جنایات روی داده کرده است.

به دنبال کشتار دست‌کم ٢۵ تن از شرکت کنندگان در اعتراضات اخیر و قتل شماری از دستگیرشدگان زیر شکنجه نهادهای امنیتی ایران، فرمانده نیروی انتظامی هم با استفاده از عبارت "کشته‌سازی" سعی در انکار جنایات روی داده کرده است.

 

شواهد نشان می‌دهد که اتاق فکر حکومت ایران تصمیم به انکار کشتارهای اخیر در خیابان و بازداشت‌گاهها گرفته است.

 

در آخرین اظهارات، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران از اعتراضات مردمی به عنوان اغتشاش نام برده و گفته که نیروهای پلیس علیه مردم از سلاح استفاده نکردەاند.

 

اشتری در حالی مرگ معترضان را "کشته‌سازی" خوانده است که محسنی اژەای سخنگوی قوه قضائیه مرگ دستکم 25 تن از تظاهرکنندگان را تأئید کرده بود.

 

همچنین در بازداشت‌گاههای اداره اطلاعات و نیروی انتظامی شماری از جوانان معترض زیر شکنجه به قتل رسیدەاند.

 

انکار اقدامات ضد انسانی از سوی مقامات ایران بر شدت نگرانی‌ها از عدم مسئولیت پذیری حکومت و ادامه کشتار بازداشت‌شدگان افزوده است.