جمهوری اسلامی برای سرکوب کارگران معترض از اراذل و اوباش استفاده کرد

دو تشکل کارگری در ایران، ضرب و شتم سخنگوی معترضان نیشکر هفت تپه توسط افراد ناشناس را به شدت محکوم کردند.

دو تشکل کارگری در ایران، ضرب و شتم سخنگوی معترضان نیشکر هفت تپه توسط افراد ناشناس را به شدت محکوم کردند.

 

اسماعیل بخشی، از کارگران نیشکر هفت تپه پس از آنکه دو روز پیش در جمع معترضان به فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه کارگران اعتراض کرد، در راه منزل توسط گروهی نقابدار هدف حمله قرار گرفت.

 

این اتفاق در شهر دزفول روی داده است.

 

گزارش‌ها حاکیست، اسماعیل بخشی از خود دفاع کرده است. کتف او در اثر ضرب و شتم آسیب دیده است.

 

احتمال می‌رود که مهاجمان، اراذل و اوباش بسیج یا وابسته به صاحبان کارخانه باشند.